bannerotren

hotline1 0908 16 78 36
Tư vấn miễn phí

Giáo dục

Hướng dẫn đọc bản vẽ: kiến trúc, kết cấu, M&E 

Tính toán kết cấu

Các phần mêm chuyên ngành xây dựng như AUTOCAD, ETABS, PLAXIS

Liên hệ

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Sài Gòn

Địa chỉ : 74a - Đường số 10 - P.Tam Bình - Q.Thủ Đức - TP HCM
Hotline : 0908 16 78 36
Email : xaydungsaigon.cxg@gmail.com

Bản đồ